William Hogarth „Scena w tawernie”

„Scena w tawernie” to obraz Hogartha z jego słynnego cyklu „Kariera marnotrawcy”. Obraz ukazuje nam jedną ze scen z życia bohatera całego cyklu – Toma Rakewella. Hogarth ukazuje swego bohatera w jednej z tawern w pobliżu londyńskiego Covent Garden, na co wskazuje napis na jednym z namalowanych półmisków. Na ścianie namalowanej tawerny wiszą portrety znanych i cenionych ludzi, są one jednak zniszczone, a ich fragmenty leżą na podłodze. W ten sposób malarz symbolicznie zwraca uwagę na to, że wszelkie normy i wartości upadły. Również motyw potłuczonego lustra nie jest bynajmniej przypadkiem, ma ono wskazywać na utratę niewinności i jednocześnie zwiastować nadchodzące nieszczęście. Hogarth namalował „Scenę w tawernie” z wielka dbałością o wszelkie szczegóły. Możemy nawet zaobserwować, że na wyjęty ukradkiem z kieszeni bohatera przez prostytutkę zegarek wskazuje godzinę trzecią. Jest to kolejna próba zwrócenia przez malarza uwagi na niemoralne prowadzenie się bohatera obrazu. Jak widać, Wiliam Hogarth, mimo iż był przedstawicielem nurtu rokokowego, to jego malarstwo miało zdecydowanie głębszą wymowę niż dzieła współczesnych mu malarzy. „Scena w tawernie” to trzecia część znanego cyklu malarskiego poświęconego losom Toma Rakewella. Malarz dobitnie pokazał nam zepsucie młodego człowieka, który uczestniczy w całonocnej hulance, dewastuje wnętrze tawerny, korzysta z usług kurtyzan, które kradną jego zegarek. Malarz wykorzystuje motyw syna marnotrawnego, by napiętnować zepsucie społeczeństwa angielskiego. Warto dodać, że cały cykl, którego częścią jest „Scena w tawernie”, kończy się bardzo źle dla bohatera, który nie przestrzega zasad moralnych. Ostatecznie nie tylko traci on cały majątek, ale także popada w obłęd. Obraz ma być zatem przestrogą dla wszystkich tych, którzy zapominają o zasadach in normach moralnych.