Thomas Gainsborough „Wóz jadący na targ”

„Wóz jadący na targ” to jeden z genialnych pejzaży Thomasa Gainsborough'a, który artysta malował w latach 1775 – 1780. obecnie obraz można podziwiać w Tate Gallery w Londynie. Pejzaż jest przykładem obrazu, który z jednej strony reprezentuje jeszcze rokokowe ideały piękna, z drugiej zaś strony wskazuje na zbliżający się już romantyzm. Zapowiedzią romantyzmu jest oczywiście charakterystyczny sposób malowania drzew – potężne, poskręcane pnie drze i rozgałęzione korony były typowym elementem romantyzmu. Podobnie jak na wielu innych obrazach Gainsborough'a na wielka uwagę zasługują rozłożyste drzewa, utrzymane w odcieniach brązu. Na obrazie widzimy stosunkowo niewielkie ludzkie sylwetki, ale malarz potraktował ludzi jako jeden z elementów pejzażu, który stanowi jego dopełnienie tak samo jak drzewa czy zwierzęta. Oczywiście osoby namalowane na obrazie nie są rozmieszczone przypadkowo, artysta starał się podkreślić perspektywę oraz wyraźnie zaznaczyć plan obrazu. Na pierwszym planie widzimy dwójkę dzieci z psem, obok znajduje się wóz z kilkoma kobietami, bardziej na prawo widzimy chłopców idących koło wozu i osobę zbierającą chrust pomiędzy drzewami. Malarz zastosował ciekawy efekt światła przebijającego przez liście drzew, które to światło w pewien sposób podkreśla biel koszul namalowanych postaci. Jednocześnie intensywne światło słoneczne tłumaczy złocisty odcień trawy i liści. Gainsborough postarał się ożywić nieco mało urozmaicony kolorystycznie pejzaż poprzez kolorowe elementy stroju namalowanych osób. Gainsborough malował, delikatnie tylko pociągając pędzlem, przez co często pojedyncze przedmioty wydaja się być jakby niedokończone, artysta koncentrował się bardziej na samym tylko zarysie niż drobnych detalach. Na omawianym pejzażu widać to zwłaszcza na gałęziach drzew po lewej stronie, które są właściwie tylko subtelnie zarysowane.