Rafael

Mówiąc o malarstwie epoki renesansu, nie można pominąć twórczości jednego z największych geniuszy tego okresu – Rafaela Santiego. W początkowym okresie swej twórczości Rafael w dużej mierze wzorował się na swym mistrzu - Peruginie. Malował nawet obrazy o tej samej tematyce, co Perugino. Jednak od samego początku potrafił nadać im własny niepowtarzalny charakter, naturalność i swobodę. Rafael inspirował się także malarstwem niezrównanych mistrzów renesansu – Leonarda da Vinci oraz Michała Anioła. To właśnie wzorując się na dziełach Leonarda, mistrz z Urbino zaczął stosować sfumato. Rafael znany jest jako malarz, który tematem swoich dzieł dość często czynił Madonnę. Jednym z najsłynniejszych obrazów tego typu jest Madonna Sykstyńska, na którym to obrazie artysta sportretował swoja ówczesna kochankę - Fornarinę. Obraz ten to prawdziwe arcydzieło, które jest z jednej strony bardzo spokojne, a drugiej strony tchnie dynamizmem. Malarz zadbał o wszystkie szczegóły, starają się nawet oddać na obrazie ruch szat postaci spowodowany wiatrem. Niemniej znane od tego obrazu są słynne freski Rafaela namalowane w stanzach Watykańskich na zamówienie papieża Juliusza II. Najsłynniejszym freskiem jest oczywiście „Szkoła ateńska”, malowidło to przedstawia wszystkich najwybitniejszych filozofów starożytności i stanowi poniekąd alegoryczny obraz podążania za prawdą. Warto dodać, że Rafael sportretował Leonarda da Vinci jako Platona, Michała Anioła jako Heraklita, samego siebie zresztą także uwiecznił na fresku. Stwierdzić trzeba, że malarstwo Rafaela Santi zachwycało współczesnych niezwykłą harmonią, mistrzowskim ukazaniem ruchu oraz gry światła. Rzucała się w oczy także doskonała technika mistrza z Urbnino.To właśnie malarstwo Rafaela stało się niedoścignionym pod tym względem wzorem dla malarzy następnej epoki, czyli baroku.