Malarstwo romantyzmu

Trudno mówić o ogólnie o stylu malarstwa w romantyzmie, ponieważ była to epoka pełnia sprzeczności. Malarstwo również nie było jednolite. Można jednak zauważyć pewne cechy wspólne. Przede wszystkim malarstwo romantyzmu wyrażało indywidualizm twórcy, miało jednocześnie docierać do odbiorcy, poruszając jego uczucia. Podobnie jak w literaturze tego okresu tak i w malarstwie modne było tajemniczego nastroju, który miał przemawiać do wyobraźni odbiorcy. Widać było także zafascynowanie naturą, charakterystycznym elementem malarstwa romantycznego były choćby wielkie drzewa o poskręcanych konarach. Pierwsze romantyczne elementy da się dostrzec w malarstwie Johanna Heinricha Füssli i Frasisco Goyi. Warto zwrócić to uwagę przede wszystkim na dzieła Füssli, w których możemy znaleźć tematykę bliską romantycznej, podobny dobór kolorów i sposób wyrażania ekspresji. Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu był niemiecki malarz Caspar David Friedrich, którego pejzaże przedstawiały ruiny, cmentarze,zniszczone statki. W Anglii najsłynniejszymi malarzami okresu romantyzmu byli pejzażyści: John Constable i Wiliam Turner. Obaj malarze potrafili w niezrównany sposób oddać piękno angielskiej przyrody, koncentrując się nawet na takich szczegółach jak chmury na niebie. Widać to zwłaszcza w obrazach Turnera, które wydają się być wstępem do impresjonizmu. Inaczej romantyczne malarstwo rozwijało się we Francji. Tam malarstwo miało raczej wyrażać idee wolnościowe lub przypominać wielkie chwile z historii Francji. W nurt ten wpisywał się zwłaszcza Eugene Delacroix. Warto jeszcze wspomnieć o polskich przedstawicielach malarstwa romantycznego – chyba każdy kojarzy takie nazwiska jak: Aleksander Orłowski i Piotr Michałowski, którzy zasłynęli głównie jako twórcy obrazów o tematyce batalistycznej, zarówno historycznej jak i współczesnej. Michałowski dodatkowo uchodził za świetnego portrecistę.