Malarstwo XX wieku

Gdy mowa o malarstwie XX wieku, to trudno je raczej jednoznacznie scharakteryzować. Wiek ten przyniósł bowiem bardzo wiele różnych odmian i stylów w obrębie tej dziedziny sztuki. Już na samym początku XX wieku daje się zauważyć mnogość licznych stylów, choć na szczególna uwagę zasługiwała bardzo popularna w całej Europie secesja. Styl ten nie przetrwał zbyt długo, choć nie raz jeszcze w niektórych późniejszych pracach doszukiwano się ozdobnych elementów secesyjnych. Początki XX wieku to także czas, kiedy ponownie do głosu doszedł szeroko rozumiany ekspresjonizm, którego należy przede wszystkim kojarzyć z takimi nazwiskami jak; Egon Schiele i Amadeo Modigliani. W tym samym czasie rozwijała się także nurt fowistyczny, którego przedstawiciele operowali wyjątkowo odważnie jaskrawymi kolorami oraz kojarzony z Pablem Picassem kubizm. To z kolie pociągnęło za sobą rozwój takich kierunków jak: futuryzm, dadaizm, abstrakcjonizm oraz surrealizm. Zwłaszcza surrealizm zasługuje na uwagę, ponieważ w ten nurt wpisywał się genialny malarz – Salwador Dali. Zupełnie w inną stronę poszło malarstwo reprezentujące pop – art. Andy Warhol i inni przedstawiciel tego gatunku zachwycali się szeroko rozumiana kultura masową, do rangi sztuki podnieśli np. opakowania różnych produktów oraz wykonywane różnymi technikami portrety znanych osób. Mimo podobnej nazwy czymś zupełnie innym był op – art. był to rodzaj malarstwa, który wykorzystywał złudzenia optyczne. Obecnie w malarstwie nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Wystarczy choćby wspomnieć o takim nurcie jak hiperrealizm, który jest malarstwem dwuwymiarowym, bo hiperrealiści często instalują w sowich dziełach rozmaite dekoracje, które tradycyjnie nie są kojarzone z malarstwem. Jednak wielu malarzy XX wieku skłaniało się mimo wszystko do tradycyjnego sposobu pojmowania sztuki jako naśladownictwa rzeczywistości.