Kubizm

malarstwo, obrazy Kubizm był charakterystycznym kierunkiem w sztuce, głównie rzeźbie i malarstwie , który rozwinął się we Francji na początku ubiegłego wieku. Jego prekursorem był oczywiście słynny Pablo Picasso. Warto także kojarzyć nazwisko; Georges Braque z tym nurtem w malarstwie. Słowo „kubizm” wywodzi się od łacińskiego „cubus”, które oznacza „sześcian” lub „kostkę”. Ponieważ kubiści sięgali w swym malarstwie po formy geometryczne termin ten przyjął się dość szybko, choć sami artyści przez długi czas konsekwentnie go nie używali. Na samym początku kubizm dwaj jego prekursorzy tworzyli zupełnie niezależnie od siebie. Jednak czerpali inspiracje z tych samych źródeł (m.in. niektórych dziel Cezanne'a), więc efekt musiał mieć podobny styl. Z czasem jednak dwaj mistrzowie zaczęli współpracę artystyczną. Ich wspólnym dziełem było wypracowanie kubizmu analitycznego, kiedy to na obrazach widzimy zwykle przedmiot dzielący się na liczne fragmenty. Kolejną wspólną inicjatywą mistrzów był kubizm syntetyczny, który cechował się pojawianiem na obrazach doklejonych kawałków kolorowego papieru czy tez stron z gazet. Kubizm całkowicie odrzucił przyświecającą wcześniej malarstwu ideę odwzorowywania chociaż w części otaczającej artystę rzeczywistości. Kubiści podchodzili do tego zagadnienia zupełnie inaczej. Chcieli oni przede wszystkim na nowo zdefiniować otaczającą ich rzeczywistość, a zwłaszcza malowane przedmioty. Rzeczywistość próbowali sprowadzić do jej zgeometryzowanej formy. Z tego względu malowany przedmiot wpisywali najpierw w sześcian, później dzielili go na liczne części przybierające kształt rozmaitych figur geometrycznych. Warto jeszce przypomnieć, że kubizm za temat swych dzieł obierał najczęściej martwą naturę. Chociaz sławne są dzieła, na których w zgodzie z kubizmem namalowano ludzi, przykładem mogą być słynne „Panny z Awinionu” Picassa.