Caravaggio „Wieczerza w Emaus”

malarstwo, obrazy „Wieczerza w Emaus” Caravaggia to dzieło, które zachwyca do dziś. Obraz ukazuje Chrystusa wraz z jego uczniami podczas wieczerzy, kolorystyka obrazu jest raczej ciemna, jednak wszystkie istotne szczegóły są w pełni widoczne. Obraz powstał około roku 1601, obecnie znajduje się w National Gallery w Londynie. W centrum obrazu znajduje się oczywiście Jezus Chrystu, odziany w czerwona szatę. Błogosławi on chleb i wino . Wielu badaczy uważa, że Chrystus na obrazie nie tylko udziela błogosławieństw, lecz także wyznacza zadania poszczególnym uczniom. Stąd tez po lewej stronie obrazu widzimy jednego z uczniów, który wygląda, jakby zrywał się gwałtownie, by niezwłocznie wypełnić polecenia nauczyciela. Zwraca uwagę uczeń siedzący po lewej stronie obrazu i jego szeroko rozpostarte ręce. Zakłada się najczęściej, że jest to św. Piotr, zaś jego charakterystyczna poza ma przypominać o męczeńskiej śmierci apostoła. Choć niektórzy badacze są zdania, że postać ta to raczej św. Kleofas, który swoja pozą wskazuje na zbliżające się ukrzyżowanie Jezusa. Warto także przyjrzeć się umieszczonym na stole owocom, nie są one bynajmniej tylko i wyłącznie elementem dekoracyjnym. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że malarz namalował owoce jesienne, chociaż jego obraz miał przedstawiać wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę. Lecz wystarczy tylko przyjrzeć się konkretnym owocom, by zrozumieć zasadność tego zabiegu. Namalowane winogrona miały był symbolem wina. Czyli krwi Jezusa, granaty miały przypominać o męczeńskiej śmierci, zaś jabłka są powołaniem do grzechu pierworodnego, który musi zostać odkupiony męka Zbawiciela. Znamienne jest, ze Caravaggio ukazał zarówno Chrystusa jak i jego uczniów jak zwykłych ludzi. W żaden sposób nie podkreślił ich szczególnego znaczenia, nie namalował nawet jakże popularnych aureoli.